کمیته ایران برخورد پرونده مسئولان مسافران

کمیته: ایران برخورد پرونده مسئولان مسافران برخورد دو قطار اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اقدامات مرزی علیه اقلیم کردستان با هماهنگی کشور عزیزمان ایران و ترکیه است / وزارت دفاع عراق

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای از همکاری با کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت اقدام علیه اقلیم کردستان در خصوص به دست گرفتن کنترل گذرگاه های مرزی خبر داد. 

اقدامات مرزی علیه اقلیم کردستان با هماهنگی کشور عزیزمان ایران و ترکیه است / وزارت دفاع عراق

وزارت دفاع عراق:اقدامات مرزی علیه اقلیم کردستان با هماهنگی کشور عزیزمان ایران و ترکیه است

عبارات مهم : ایران

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای از همکاری با کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت اقدام علیه اقلیم کردستان در خصوص به دست گرفتن کنترل گذرگاه های مرزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جهت به دست گرفتن کنترل گذرگاه های مرزی با اقلیم کردستان با هماهنگی کشور عزیزمان ایران و ترکیه اقدام خواهد کرد.

اقدامات مرزی علیه اقلیم کردستان با هماهنگی کشور عزیزمان ایران و ترکیه است / وزارت دفاع عراق

در این بیانیه تاکید شده است است که نیروهای عراقی جهت حرکت به سمت گذرگاه های مرزی از سمت کشور عزیزمان ایران و ترکیه که تحت کنترل دولت اقلیم کردستان هست، برنامه ریزی می کنند.

کفاح محمود، مشاور مدیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود که دو گذرگاه مرزی با ترکیه و کشور عزیزمان ایران داخل اقلیم واقع شده است و دولت اقلیم نمی تواند هرگونه تغییری در این خصوص را بپذیرد.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای از همکاری با کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت اقدام علیه اقلیم کردستان در خصوص به دست گرفتن کنترل گذرگاه های مرزی خبر داد. 

این در حالی است که در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: اجرای مصوبات دولت مرکزی در خصوص اداره تمام گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها براساس برنامه ریزی های از قبل تعیین شده است و همکاری با کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | کنترل | بیانیه | هماهنگی | کردستان | وزارت دفاع | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs